НАЈАВА – Промоција књиге ЗНАНО БУДИ

Промоција књиге др Милесе Стефановић-Бановић „Знано буди – записи у српским рукописима Сентандрејске збирке“ одржаће се у суботу 19. новембра 2022. године у Српском црквеном музеју у Сентандреји са почетком у 15:30 часова.

Књигу Знано буди аутор др Милеса Стефановић-Бановић посвећује свом покојном оцу, угледном професору Димитрију Е. Стефановићу и Сентандрејцима.

Биографија аутора.

Великом сеобом Срба 1690. значајно је увећано српско становништво у Сентандреји, које је на тај простор први пут насељено још у 15. веку, када је краљ Сигмунд даровао овај град српском деспоту Стефану Лазаревићу. Сентандреја је постала духовни, политички, а потом и војни и културни центар Срба. На новим просторима Срби су били у сталној борби за очување идентитета. Нација се поистовећује са православном вером, а окупљање под окриљем Цркве било је питање опстанка.

Један од најзначајнијих сведока тих бурних времена, која су у значајној мери обликовала српски језик и културу, јесу стари рукописи. Део ових споменика културе чува се у Библиотеци Српске православне епархије у Сентандреји, једној од најважнијих српских културних установа ван граница Србије. Неки од њих настали су у средиштима јужно од Саве и Дунава, одакле су донети у Мађарску током сеоба у 17. веку. Други су писани на тлу данашње Мађарске, пре свега у Сентандреји и манастиру Грабовцу.

Као посебне и често неупадљиве драгоцености унутар рукописа крију се записи. Значај ових кратких форми вишеструк је. Записи су често једини податак о настанку књиге. Неке летописне белешке представљају прворазредне историјске изворе. Књижевно вредни записи, иако малобројни, пружају слику о развоју и утицајима на књижевност. За језик записа утврђено је да стоји у блиској вези са народним језиком, чиме они постају филолошки и етнолошки прозор у свет тадашњег човека. Посебан етнолошки значај имају ретке практичне забелешке, које, за разлику од летописних, загледаних у вечност, захватају актуелни тренутак и свакодневни живот аутора. Такви су, на пример, рецепти за народне лекове, савети, обичаји и др.

У овој књизи се историјском , културолошком, текстолошком, стилском и језичком анализом успоставља нова слика о записима из сентандрејске рукописне збирке. Добијени подаци доприносе бољем поимању догађаја и времена у којима су настали, као и услова у којима се живело и стварало.