Barokk freskófestészet Magyarországon

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Művészettörténeti Tanszékének kutatócsoportja több éven át futó programban kutatta és dolgozta fel a magyarországi barokk freskófestészet emlékeit.

A művészettörténeti jelentőségű kutatás eredményeit az MMA Kiadó és a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ közös kiadásban, 2019–2022 között négy hatalmas, reprezentatív kötetben jelenteti meg (szerkesztő: dr. Jernyei Kiss János). A kötetek a mai Magyarország barokk freskóemlékeinek teljes katalógusát tartalmazzák. Részletesen szólnak a műveket magukba foglaló épületekről, azok építéstörténetéről, a falképek festőjéről és megrendelőjéről, ismertetik a freskók keletkezéstörténetét, állapotát.

A Barokk freskófestészet Magyarországon 2020. novemberében megjelent II. kötete Baranya, Somogy, Tolna és Zala megye több mint 50, barokk freskókkal díszített szakrális és világi épületét mutatja be, melyekről 15 művészettörténész készített gyönyörű színes felvételekkel gazdagon illusztrált, tudományos leírást.

A kötet legterjedelmesebb – több mint negyven oldalas, 23 színes kép illusztrációjával kísért – elemzése a grábóci szerb ortodox monostor unikális freskóegyütteséről szól, amelyet dr. Golub Xénia írt.

A grábóci Szent Arkangyalok-monostor jelenlegi temploma 1736 és 1741 között épült, s 1785-ben festette ki Sofronije Kirilović püspök megbízásából Andrej Šaltist és Franz Florian Hofman. A szöveg a legújabb, az utóbbi tíz évben végzett helyszíni és levéltári kutatási eredményeket összegzi. Részletesen leírja a templombelső minden egyes képét (mintegy 100 kompozíció!), valamint a szerb művészetben is egyedülálló díszítőfestését is. A ráckevei és székesfehérvári szerb templomok szintén a 18. században készült falképeit azért nem érintette ez a kutatás, mert nem a nyugat-európai barokk stílusában készültek, így a magyar freskókutatásba Grábóc egyedüli szerb emlékként került bele.

A magyarországi szerbség számára azért bír ez a kötet nagy jelentőséggel, mert a grábóci – sokáig egyetlen működő – monostorunkról eddig nem jelent meg hasonló részletességű művészettörténeti elemzés.

https://www.mmakiado.hu/kiadvanyok/barokk-freskofesteszet-magyarorszagon-2