Szent Száva ünnepe

Szent Száva – az iskolák védőszentjének az ünnepe, olvasható egy népi mondásban.
Ez valóban így van, mert Szent Száva nemcsak egy szent, hanem a szerb nép oktatója is. Neki köszönhetően a szerb nép, Isten népe és azok, akik magukba hordozzák Krisztust. Neki köszönhetően megvan az írásunk, a kultúránk, a szokásaink, fényes történelmünk és minden, ami Isten igazságához vezet.
Népünknek sok nagysága volt a történelem folyamán, császárok, királyok, katonai vezetők, politikusok, diplomaták, államférfiak, tudósok és feltalálók. De mind közül az első helyet Szent Száva foglalja el, mert egyszemélyben tanár, oktató, béketeremtő, tanácsadó, diplomata, író és egyházszervező. Tökéletes életével mindazt megtestesítette, ami népünkben jó és nemes.
Megszentelte magát, beteljesítette Krisztus evangéliumát, és Isten nagy szentjének, Gergely teológusnak csodálatos gondolatát, aki azt mondja: „Először magad szentelt meg, majd másokat taníts szentségre, először tisztulj meg, majd másokat taníts tisztulásra, először te kerülj közel Istenhez, majd másokat segíts közel kerülni Istenhez. Rastko így tett, és Szent Szávává lett.
Szent Száva legnagyobb munkája a szent ortodox egyház függetlenségének elérése, 1219-ben. Ő lett az első szerb érsek, a független szerb ortodox egyház létrehozója és megszervezője.
A mai elvilágiasodott társadalmunkban, nagyon fontos, hogy híveink, hallgatóink felkészültségük mellett megtanulják hitük alapjait, arra törekedve, hogy az evangélium szerint éljenek, szilárd és rendíthetetlen legyen Istenbe vetett hitük, valamint tartsák meg mindazt, amit Szent Száva bizalommal hagyott rájuk, más szóval, hogy EMBEREK maradjanak, a szó legteljesebb értelmében, remélve Isten segítségét, Pál apostol szavai szerint: „Mindenre képes vagyok Krisztus által, mely megerősít engem.”
Az bizonyos, hogy Isten nem mindenkinek adta meg azt, amit Pál apostolnak és Szent Szávának. De ha azt tesszük, amit Isten nekünk adott hitünk és erőnk mértéke szerint, nagyszerű lesz Isten színe előtt. Mindig tartsuk szem előtt azt, hogy Szent Száva szereti a szerb népet és imádkozik érte Istennél.