Lukijan püspök és Vučić elnök találkozója 

2021. december 16-án, Őexcellenciája Lukijan budai püspök Belgrádban találkozott Aleksandar Vučić úrral, a Szerb Köztársaság elnökével. A püspök úr  kíséretében volt Knezsevits Varnava szerzetespap, a Budai Egyházmegye titkára, illetve Milisavity Stefan diakónus, az elnök részéről pedig kabinetjének munkatársai. 

A felek megállapították, hogy a Szerbia és Magyarország állami vezetése részéről képviselt elkötelezett politikának köszönhetően, a szerb-magyar kapcsolatok terén olyan eredmények születtek, amelyek történelminek nevezhetők. A két ország közötti kapcsolatok mindenképp hozzájárulnak a magyarországi szerb nemzeti kisebbség jó helyzetéhez és a Szerb Egyház és közösség szerepének növekedéséhez a magyar társadalomban. 

Vučić elnök kifejezte a Szerb Köztársaság készségét arra, hogy támogassa a Budai Egyházmegyét, mint a szerb nemzeti és vallási önazonosság és kulturális örökség őrzőjét, amely az elkövetkező időszakban is Magyarországon élő szerb népünk egységének kulcsa marad. 
Lukijan püspök atya kifejezte köszönetét Vučić elnöknek a meleg fogadtatásért, és azokért a különleges kapcsolatokért, amelyeket Egyházmegyénk ápol számos szerb állami intézménnyel, illetve azért a gondoskodásért, amelyet a magyarországi szerbség és egyháza iránt mutat.