Lukijan püspök karácsonyi körlevele

A Szűz a mai napon a Lényegfölöttit hozza a világra, a Föld pedig barlanggal fogadja a Megközelíthetetlent. Angyalok, pásztorokkal együtt dicséretet zengenek, bölcsek pedig a csillag útját követik; mert megszületett miérettünk az ifjú Gyermek, az öröktől fogva való Isten.
(Ünnepi kondákion)

LUKIJAN

ISTEN KEGYELMÉBŐL BUDA, TEMESVÁR, STB. SZERB ORTODOX PÜSPÖKE

A BUDAI ÉS A TEMESVÁRI EGYHÁZMEGYE PAPSÁGNAK, SZERZETESSÉGÉNEK ÉS MINDEN GYERMEKÉNEK: KEGYELEM, IRGALOM ÉS BÉKESSÉG NEKTEK AZ ATYAISTENTŐL ÉS URUNKTÓL JÉZUS KRISZTUSTÓL ÉS A SZENTLÉLEKTŐL – ÖRÖMTELI KARÁCSONYI KÖSZÖNTÉSÜNKKEL

ISTEN BÉKESSÉGE! KRISZTUS MEGSZÜLETETT!

Az Egyház teljessége, együtt az egész teremtett világgal, Isten emberek közötti megjelenésének nagy ünnepét ünnepli. Az örökkévaló Isten, megtestesülvén a Szentlélektől és Szűz Máriától, szolgai formát vett fel, és megszületett, mint egy az emberek közül. Aki minden időknek előtte a Mennyei Atyától született, titokzatos módon megszületik a Szentséges Istenanyjától.

A Szűztől való születésével, amely szegényes körülmények között ment végbe, az Úr megkezdte az üdvtörténeti terv véghezvitelét – Ő, az Örökkévaló és Felmérhetetlen Isten, úgy tartotta helyesnek és jónak, hogy eljöjjön az emberek közé, és tökéletes emberré legyen, megmaradva tökéletes Istennek. Az, hogy Isten megtestesült, illetve hogy emberré lett, az emberi nem, de az egész teremtés számára is új lendületet adott a Mennyek Országa felé vezető úton.

A Megváltó születésének történetét a Szent Evangélium beszéli el; maga a születés, és mindaz, ami azt kísérte, rendkívüli volt. A születés eseményén és azt kisérő történések egész láncolatán végigvonul – egymást váltva – a jó és a rossz.

A Megváltó számára nem volt hely a vendégfogadóban, csak a barlangistállóban, az állatok között, akik az angyalokkal együtt tanúi voltak az Isten születésének. A különös csillag az égen, hírt adott a keleti bölcseknek az Isten születéséről, akik pedig, a csodás csillagot követve, eljutottak a helyre, ahol a gyermek volt, majd megértve, hogy a mindenek Királya jött világra, hódoltak neki, átadva becses ajándékaikat – földi kincseiket.

Míg az egyszerű pásztorok, az állatok és a keleti bölcsek örvendeztek a Megváltó születésének, akadtak olyanok, akik féltékenységükben és eltökélt vágyukban, hogy korlátlan világi hatalomhoz jussanak és vezető helyet szerezzenek a társadalomban, nem tudták elfogadni, hogy a Gyermek, aki született, valójában a Békesség Királya, és nem az evilági hatalom várományosa. Így aztán Heródes, Júdea fejedelme, megkezdte a leszámolást az újszülöttekkel, ugyanattól a gondolattól vezérelve, mint ami a zsidó nép elöljáróit is vezette, amikor keresztre feszítették Krisztust – számukra nem volt más király, egyedül csak a római császár.

A gyermek növekedett és erősödött, majd megkeresztelkedett a Jordánban és megkezdte nyilvános messiási szolgálatát, hogy a teremtett és halandó ember természetét felemelje a nem teremtett és halhatatlan Atyához. Bevégezve az üdvtörténeti tervet, az Úr ez alatt a rövid idő alatt megmutatta, hogy van hatalma csodákat tenni, meggyógyítani a betegeket és feltámasztani a halottakat, de ami a legfontosabb, hogy örök életet ígért és adott azoknak, akik hisznek benne, mint igaz Istenben. Bár feltámadása után a mennybe emelkedett, örökké jelen van e világban, Egyháza által, amelynek kegyelmet adott a Szent Liturgia bemutatására és elvégzésére, mely a legemelkedettebb pontja az Isten és az ember találkozásának, és amelynek áldása által az emberi nem megtapasztalhatja az örök élet boldogságának ízét, itt és most.

Kedves lelki gyermekeim, ez már a második Karácsony, amelyet a világjárvány körülményei között ünneplünk. Krisztus születésének ünnepe afelé irányít, és arra tanít minket, hogy hogyan legyünk emberek. A Karácsony arra tanít, hogy gondoskodjunk a másik emberről és magunkról. A járvány körülményei újak, és az egészségügyi szakemberek, illetve más tudósok számára sem láthatók előre.

Az Egyház minden időkben védte és a jövőben is védeni fogja az egyén és a közösség lelki és testi integritását.

Figyelembe véve a kihívást, amellyel szembe kell néznünk, felhívjuk közösségünk minden tagját, akinek az oltással kapcsolatos döntésétől mások élete és helyzete függ, hogy ehhez a kérdéshez keresztényi módon álljanak hozzá.

Krisztus születése ünnepe fényében, arra szólítjuk fel minden istenszerető hívőnket, hogy ne hagyja kihűlni a családi otthon melegét. Csak az erős és biztos család járulhat hozzá a társadalom és általánosan az emberiség előremeneteléhez. Sok családnak kell szembenéznie nagy kísértésekkel, de mindnyájuknak azt tanácsoljuk, hogy a Szentírásból, illetve az Egyház tapasztalatából merítsenek megnyugvást és találjanak utat, hiszen ezek azt tanítják nekünk, hogy a házasság szentsége és a szülőség sérthetetlenek. Semmi sem fontosabb, mint a szeretet, amely az egészséges családot összeköti. Ebben a meggyengült erkölcsű és megváltozott értékrendű társadalomban azt kérjük az Istengyermek Krisztustól, hogy minden otthonba vigyen békét és szeretetet, hogy az emberek az Ő születésében megérezhessék az ég és a föld találkozását.

A legnagyobb kihívás szerb népünk számára a világ egyik végétől a másik végéig, az egység megőrzése. Éppen elég megosztottság és szakadás volt a mögöttünk álló időszakokban – politikaiak és egyháziak. Az anyaországon kívül élő népünk megmaradása csak egyértelmű vallási és nemzeti hovatartozás mellett lehetséges. Minden egyéni érdeket alá kell rendelni az egység megőrzése eszméjének ott, ahol egységesek vagyunk, és az egység kiépítése eszméjének ott, ahol bármilyen alapon megosztottság van közöttünk. Egy test vagyunk, a mi szentszávai Egyházunk pedig ennek a testnek az élő lelke. Minden egyénre, az Egyházra, az intézményekre és szervezetekre felelősség hárul, amelyeken keresztül az anyaországon kívül élő szerb nép élete szerveződik. Ezen kívül a családra, amelyet ma sok támadás ér. Ezeken az alapokon kell megőriznünk valódi erkölcsi értékeinket, illetve szerb nyelvünket és írásbeliségünket. Nem engedhetjük meg azt a „luxust”, hogy a diaszpórában élő szerbek második vagy harmadik nemzedéke már ne beszélje ősei nyelvét. Az olyan zavaros időkben, mint amilyenek a mostaniak is, azt tanácsoljuk minden szerbnek, hogy gyűljön egybe Szent Száva oltalma alatt, mert egyedül az Egyház a biztosíték népünk megmaradására, és az anyaországgal való kapcsolatának biztosítására.

Kedves keresztény testvéreim, imádkozom az Istengyermek Krisztushoz, hogy hozza el az emberek számára a békét, hitet, reményt és szeretetet, és mindnyájatokhoz ezzel az örömteli köszöntéssel fordulok:

Isten békessége! Krisztus megszületett – Valóban megszületett!

Imádkozva értetek az Istengyermek Krisztus előtt

LUKIJAN
budai és temesvári püspök

Kelt:  Püspöki rezidenciánkban
Szentendre Isten által oltalmazott városában
2021 Karácsonyán