Felhívás a Törökországi és Szíriai földrengéssel kapcsolatban

A Budai Szerb Ortodox Egyházmegye papságának, szerzeteseinek, hívő gyermekeinek és minden jóakaratú embernek!

FELHÍVÁS

Ezrek életét követelte a Törökországot és Szíriát ért  földrengés által előidézett nagy katasztrófa. Akik túlélték, elvesztették mindenüket. Törökországba érkezik segítség, de még mindig nem elegendő; a szíriai nép viszont duplán szenved – nem elég a térséget sújtotta katasztrófa, de a világ lelketlen urai még szankciókkal is sújtják.

Őszentsége Porfirije Pátriárka felhívásával mindnyájunkat arra buzdít, hogy segítsünk ezeken a szerencsétlenül járt embertársainkon. Ezért Mi a Magyarországon élő hívő közösségünk és minden jóakaratú ember felé irányítjuk ezt a felhívást, kérve, hogy ne fordítsák el fejüket e szerencsétlenül járt emberektől, hanem a Magyarországon fennálló intézményeken keresztül (Vörös Kereszt, különböző szeretetszolgálatok és más állami és egyházi humanitárius szervezet, amelyek bekapcsolódtak a törökországi és szíriai segítségnyújtás folyamatába, valamit  Szíria Nagykövetsége) lehetőségükhöz mérten adománnyal segítsék ezeket a szenvedő embereket, mert ők is testvéreink és felebarátaink.

Fohászkodunk az Úristenhez, távolítson el az emberiségtől minden hasonló fenyegetést és nyújtson nékünk lehetőséget bűneink megbánására és az Úrban való üdvözülésre.

Bízva abban, hogy minden jószívű ember meg fogja hallani  e szerencsétlenül jártak segítségkiáltását, minden arcukról letörölt könnyért az ő nevükben is köszönetet mondunk.

+ Lukijan
budai megyéspüspök