Архив Српске православне епархије будимске

Адреса: Сентандреја, улица Патријарха 5
Тел. и Факс: +36 26 952 474
muzeuminfo@serb.t-online.hu

Архив Српске православне епархије будимске у Сентандреји чува грађу XVIII, XIX и XX века везану у првом реду за рад Епархије будимске, њених централних органа и установа као и црквених општина на територији данашње Мађарске. Грађа је подељена на основне фондове као што су (А.) Фондови Будимске епархије (Б.) Лични фондови и (В.) Збирке, у чијем фонду се налази и тзв. Издвојена грађа. У оквиру успостављених целина, грађа је највећим делом класификована по годинама, и где је то било могуће по деловодним бројевима.

Видети: Водич кроз фондове Архива

Архив Српске православне епархије будимске | слика 1
Архив Српске православне епархије будимске | слика 2

Рад у читаоници Архива у Сентандреји

Архив Српске православне епархије будимске у Сентандреји прима истраживаче и кориснике на основу достављених Захтева у договореним и потврђеним терминима. Молимо истраживаче и кориснике који би хтели да користе услуге нашег Архива у Сентандреји да најпре доставе писмени Захтев помоћу овде приложених формулара.

Преузмите: Молба за рад у Архиви

Коришћење и истраживање библиотечких и архивских фондова Српске православне епархије будимске могуће је у складу са Правилником Библиотеке и Архива који достављамо у прилогу.

Преузмите: Правилник Библиотеке и Архива

У Архиву Српске православне епархије будимске у посебну збирку су груписане матичне књиге које су и предмет најчешћих истраживачких и других захтева. Заслугом професора Александра Козића, сарадника нашег Архива, комплетна Збирка матичних књига је дигитализована, а урађена је и једна база података за претраживање основних података из матичних књига. Истраживачима и корисницима нудимо могућност да у складу са Правилником наше установе добију приступ тој дигиталној бази нашег Архива.

За приступ дигиталној бази матичних књига нашег Архива потребно је да испуните Захтев за коришћење наведеног фонда и да потписани формулар пошаљете на следећи меjл: serbmus@serb.t-online.hu

Преузмите: Захтев за коришћење базе података матичних књига

У случају да је Ваш приступ одобрен добићете шифру помоћу које ће Вам бити обезбеђен приступ дигиталној грађи на 10 дана.

Приступ дигиталној Збирци матичних књига
Архив Српске православне епархије будимске | слика 3