Библиотека Српске православне епархије будимске

Адреса: Сентандреја, улица Патријарха 5
Тел. и Факс: +36 26 952 474
muzeuminfo@serb.t-online.hu

Библиотеку Српске православне епархије будимске чине разне библиотечке јединице и збирке. Поред текућег дела Библиотеке која непрестано расте и данас, у склопу Библиотеке налазе се, између осталог, и затворени библиотечки фондови, личне библиотеке појединих епископа, као што су Библиотека Арсенија Стојковића (1804-1892), Библиотека Георгија Зубковића (1878-1951), Библиотека Данила Крстића (1927-2002), као и друге мање збирке и фондови. Посебан део Библиотеке чине библиотечке збирке које су заштићене и као део музејског фонда и које чине грађу од посебног значаја. У тој групи издваја се у првом реду Збирка рукописних књига која обухвата период од XIII до XIX века, као и Збирка старих српских штампаних књига, Збирка црквенословенских књига XVII-XIX века и посебно Библиотека манастира Грабовца.

Библиотека Српске православне епархије будимске | слика 1
Библиотека Српске православне епархије будимске | слика 2

Рад у читаоници Библиотеке у Сентандреји

Библиотека и Архив Српске православне епархије будимске у Сентандреји прима истраживаче и кориснике на основу достављених Захтева у договореним и потврђеним терминима. Молимо истраживаче и кориснике који би хтели да користе услуге наше Библиотеке и Архива у Сентандреји да најпре доставе писмени Захтев помоћу овде приложених формулара.

Преузмите: Молба за рад у Библиотеци

Коришћење и истраживање библиотечких и архивских фондова Српске православне епархије будимске могуће је у складу са Правилником Библиотеке и Архива који достављамо у прилогу.

Преузмите: Правилник Библиотеке и Архива

Дигитална збирка рукописних књига

Од библиотечких фондова Збирка рукописних књига Библиотеке епархије будимске је доступна и у дигиталној форми. Истраживачима и корисницима нудимо могућност да у складу са Правилником наше установе добију приступ тој дигиталној бази.

За приступ дигиталној бази Рукописне збирке наше Библиотеке потребно је да испуните Захтев за коришћење наведеног фонда и да потписани формулар пошаљете на следећи меjл: serbmus@serb.t-online.hu

Преузмите:
Захтев за коришћење дигиталног фонда Библиотеке (за цео фонд)

У случају да је Ваш приступ одобрен добићете шифру помоћу које ће Вам бити обезбеђен приступ дигиталној грађи на 30 дана.

Преузмите: Збирка рукописних књига Библиотеке

Приступ дигиталној Збирци рукописних књига
Библиотека Српске православне епархије будимске | слика 3