Egyházmegyei templomok és más épületek felújítása

Kedvezményezett neve: Budai Szerb Ortodox Egyházmegye

Pályázati felhívás neve, kódszáma: VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 – Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés

Projekt címe, azonosítója: Szerb kolostor fejlesztése Ráckevén, 1776500871

Szerződött támogatás összege: 28 203 451 Ft

A támogatás mértéke: 75%

A Budai Szerb Ortodox Egyházmegye támogatást nyert el a Vidékfejlesztési Programban megjelent, VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 kódszámú településképi pályázat keretein belül. A projekt célja a templommal közös ingatlanon található, korábbak paplakként funkcionáló ingatlan komplex felújítása. A fejlesztés hatására az épület illeszkedik a településképhez, továbbá a település lakossága számára közösségi épületként funkcionál. A felújítás 2020.08.16-án kezdődött és 2021.02.10-ig tartott. A projekt eredményeként megújult épület a szakrális turizmus egyik központi helyeként működhet a térségben.

Kedvezményezett neve: Budai Szerb Ortodox Egyházmegye

Pályázati felhívás neve :  Emberi Erőforrások Minisztériuma  – „Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások”

Támogatás azonoisító száma: EGYH-EOR-16-0439

Projekt címe, azonosítója: „Egri szerb ortodox műemlék templom tető felújítása”

Szerződött támogatás összege: 4.000.000.- Ft

A Budai Szerb Ortodox Egyházmegye támogatást nyert el az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt „Egyházi Épített Örökség Védelme és Egyéb Beruházások” egyházi előirányzatból.  A projekt célja a z egri szerb ortodox műemlék templom tetőfelújítása. Tekintettel arra, hogy a felújítás nagyságrendileg nagyobb összeget igényel, amely összeg kormánytámogatásból már biztosított. A 4.000.000.- Ft-os támogatásból az előkészületi munkálatokat végezte el az Egyház, amely a tető állapotvizsgálatát, a tető fóliázását, és a felmérési tervet foglalja magába.

A támogatásból  állagmegóvással elkezdődik Eger Város egyik jelentős műemlékének a régóta várt felújítása.  

Budapest V. ker. Váci utca 66.szám alatti egyházközségi épület visszavásárlása

Kedvezményezett neve: Budai Szerb Ortodox Egyházmegye

Pályáztató neve :  Emberi Erőforrások Minisztériuma   – Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Támogatás azonoisító száma: EGYH-KCP-17-P-o131

Előirányzat elnevezése:: „20/55/9 Egyházi Közösségi Célú Programok és Beruházások Támogatása”

Szerződött támogatás összege: 175.900.000.- Ft

A Budai Szerb Ortodox Egyházmegye támogatást nyert el az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt „Egyházi Közösségi Célú Programok és Beruházások Támogatása” egyházi előirányzatból.  A projekt célja  a Budapest V. ker. Váci utca 66. szám alatti épület 23960/0/A/6, 23960/0/A/7, 23960/0/A/8 helyrajzi számú  ingatlanainak visszavásárlása egyházi célú hasznosításra. A fokozatos kivásárlás lehetővé teszi, hogy az Egyház visszakapja épületét, amely a Szent György Nagyvértanú szerb ortodox templommal egy egységet képez, de a kommunista rezsim alatti időkben államosításra került.