Egyházmegyei templomok és más épületek felújítása – Támogatások

Kedvezményezett neve: Budai Szerb Ortodox Egyházmegye

Pályázati felhívás neve, kódszáma: VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 – Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés

Projekt címe, azonosítója: Szerb kolostor fejlesztése Ráckevén, 1776500871

Szerződött támogatás összege: 28 203 451 Ft

A támogatás mértéke: 75%

A Budai Szerb Ortodox Egyházmegye támogatást nyert el a Vidékfejlesztési Programban megjelent, VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 kódszámú településképi pályázat keretein belül. A projekt célja a templommal közös ingatlanon található, korábbak paplakként funkcionáló ingatlan komplex felújítása. A fejlesztés hatására az épület illeszkedik a településképhez, továbbá a település lakossága számára közösségi épületként funkcionál. A felújítás 2020.08.16-án kezdődött és 2021.02.10-ig tartott. A projekt eredményeként megújult épület a szakrális turizmus egyik központi helyeként működhet a térségben.

 

Kedvezményezett neve: Budai Szerb Ortodox Egyházmegye

Pályázati felhívás neve :  Emberi Erőforrások Minisztériuma  – „Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások”

Támogatás azonoisító száma: EGYH-EOR-16-0439

Projekt címe, azonosítója: „Egri szerb ortodox műemlék templom tető felújítása”

Szerződött támogatás összege: 4.000.000.- Ft

A Budai Szerb Ortodox Egyházmegye támogatást nyert el az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt „Egyházi Épített Örökség Védelme és Egyéb Beruházások” egyházi előirányzatból.  A projekt célja a z egri szerb ortodox műemlék templom tetőfelújítása. Tekintettel arra, hogy a felújítás nagyságrendileg nagyobb összeget igényel, amely összeg kormánytámogatásból már biztosított. A 4.000.000.- Ft-os támogatásból az előkészületi munkálatokat végezte el az Egyház, amely a tető állapotvizsgálatát, a tető fóliázását, és a felmérési tervet foglalja magába.

A támogatásból  állagmegóvással elkezdődik Eger Város egyik jelentős műemlékének a régóta várt felújítása.  

 

 

Budapest V. ker. Váci utca 66.szám alatti egyházközségi épület visszavásárlása

Kedvezményezett neve: Budai Szerb Ortodox Egyházmegye

Pályáztató neve :  Emberi Erőforrások Minisztériuma   – Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Támogatás azonoisító száma: EGYH-KCP-17-P-o131

Előirányzat elnevezése:: „20/55/9 Egyházi Közösségi Célú Programok és Beruházások Támogatása”

Szerződött támogatás összege: 175.900.000.- Ft

A Budai Szerb Ortodox Egyházmegye támogatást nyert el az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt „Egyházi Közösségi Célú Programok és Beruházások Támogatása” egyházi előirányzatból.  A projekt célja  a Budapest V. ker. Váci utca 66. szám alatti épület 23960/0/A/6, 23960/0/A/7, 23960/0/A/8 helyrajzi számú  ingatlanainak visszavásárlása egyházi célú hasznosításra. A fokozatos kivásárlás lehetővé teszi, hogy az Egyház visszakapja épületét, amely a Szent György Nagyvértanú szerb ortodox templommal egy egységet képez, de a kommunista rezsim alatti időkben államosításra került.

 

 

Budapest V. ker. Váci utca 66.szám alatti egyházközségi épület visszavásárlása

Kedvezményezett neve: Budai Szerb Ortodox Egyházmegye

Pályáztató neve :  Emberi Erőforrások Minisztériuma   – Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Támogatás azonoisító száma: EGYH-KCP-17-P-0209

Előirányzat elnevezése:: „20/55/9 Egyházi Közösségi Célú Programok és Beruházások Támogatása”

Szerződött támogatás összege: 79.000.000.- Ft azaz hetvenkilenc millió forint

JÖVEDELEMPÓTLÉK 2021

A Budai Szerb Ortodox Egyházmegye támogatást nyert el az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt „Egyházi Közösségi Célú Programok és Beruházások Támogatása” egyházi előirányzatból.  A projekt célja  a Budapest V. ker. Váci utca 66. szám alatti épület 23960/0/A/17 helyrajzi számú  ingatlan visszavásárlása egyházi célú hasznosításra – a vásárlás megtörtént, a fenti helyrajzi számú ingatlan az Egyház tulajdonába került. A fokozatos kivásárlás lehetővé teszi, hogy az Egyház visszakapja az egész épületet, amely a Szent György Nagyvértanú szerb ortodox templommal egy egységet képez, de a kommunista rezsim alatti időkben államosításra került.

Kedvezményezett neve: Budai Szerb Ortodox Egyházmegye

Támogató neve :  Miniszterelnökség (Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt közvetítésével)

Támogatás azonosító száma: EGYH-KCP-21-P-0035

Projekt címe, azonosítója:  Egyházi működési, program és fejlesztési támogatások.

Kiegészítő jövedelempótlék egyházi személyek részére

Szerződött támogatás összege:3.434.614.- Ft

Támogató az egyházi személyek részére jelen összeggel jövedelempótlékot  biztosít. A Buda Szerb Ortodox Egyházmegye, papjainak és más egyházi  személyeinek,  ez úton a viszonylag alacsony fizetéseik kiegészítéseként ezen támogatással javul az anyagi helyzete és ez által várhatóan a szolgálati tevékenységük is intenzívebbé válik, tekintettel az anyagi gondok csökkentésére.

Budapest V. ker. Váci utca 66.szám alatti egyházközségi épület visszavásárlása

Kedvezményezett neve: Budai Szerb Ortodox Egyházmegye

Pályáztató neve :  Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt   

Támogatás azonoisító száma: EGYH-KCP-18-P-0142

Előirányzat elnevezése: „Egyházi Közösségi Célú Programok és Beruházások Támogatása”

Szerződött támogatás összege: 90.400.000.- Ft

A Budai Szerb Ortodox Egyházmegye támogatást nyert el az a Magyar Kormánynál (Bethlen Gábor Alakezelő Zrt) által kiírt „Egyházi Közösségi Célú Programok és Beruházások Támogatása” egyházi előirányzatból.  A projekt célja  a Budapest V. ker. Váci utca 66. szám alatti épület 23960/0/A/16, helyrajzi számú  ingatlanának visszavásárlása egyházi célú hasznosításra. A fokozatos, ingatlanegységenkénti kivásárlás lehetővé teszi, hogy az Egyház visszakapja épületét, amely a Szent György Nagyvértanú szerb ortodox templommal egy egységet képez, de a kommunista rezsim alatti időkben államosításra került.

 

Budapest V. ker. Váci utca 66.szám alatti egyházközségi épület visszavásárlása

Kedvezményezett neve: Budai Szerb Ortodox Egyházmegye

Pályáztató neve :  Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt   

Támogatás azonoisító száma: EGYH-KCP-18-P-0098

Előirányzat elnevezése: „Egyházi Közösségi Célú Programok és Beruházások Támogatása”

Szerződött támogatás összege: 37.700.000.- Ft

A Budai Szerb Ortodox Egyházmegye támogatást nyert el az a Magyar Kormánynál (Bethlen Gábor Alakezelő Zrt) által kiírt „Egyházi Közösségi Célú Programok és Beruházások Támogatása” egyházi előirányzatból.  A projekt célja  a Budapest V. ker. Váci utca 66. szám alatti épület 23960/0/A/12, helyrajzi számú  ingatlanának visszavásárlása egyházi célú hasznosításra. A fokozatos, ingatlanegységenkénti kivásárlás lehetővé teszi, hogy az Egyház visszakapja épületét, amely a Szent György Nagyvértanú szerb ortodox templommal egy egységet képez, de a kommunista rezsim alatti időkben államosításra került.

JÖVEDELEMPÓTLÉK 2022

Kedvezményezett neve: Budai Szerb Ortodox Egyházmegye

Támogató neve: Miniszterelnökség

Támogatás azonosító száma: GF/JSZF/185/4/2022.

Projekt címe, azonosítója: Magyarországi településen hitéleti szolgálatot teljesítő egyházi személyek  jövedelempótlékának biztosítása

Támogatás összege: 15.910.842.- Ft

Támogató az egyházi személyek részére a fenti összeggel jövedelempótlékot biztosít. A Budai Szerb Ortodox Egyházmegye papjainak és más egyházi személyeinek ez úton a viszonylag alacsony fizetéseik kiegészítésével a támogatás révén elhárulnak a közvetlen anyagi-megélhetési gondok, amelyek különösen a mostani inflációs és az energiaválság helyzetében hatványozódtak.

 

BUDAPEST VÁCI UTCA 66. sz. ÉPÜLET TOVÁBBI KIVÁSÁRLÁSA

Kedvezményezett neve: Budai Szerb Ortodox Egyházmegye

Pályáztató neve :  Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt   

Támogatás azonoisító száma: EGYH-KCP-22-P-0027

Előirányzat elnevezése: „Egyházi Működési, Program és Fejlesztési Támogatások”

Szerződött támogatás összege: 109.000.000.- Ft

A Budai Szerb Ortodox Egyházmegye támogatást nyert el a Magyar Kormánynál (Bethlen Gábor Alakezelő Zrt) amely az „Egyházi működési, program és fejlesztési támogatások” jogcímcsoport terhére került kifizetésre.  A projekt célja  a Budapest V. ker. Váci utca 66. szám alatti épület 23960/0/A/10, helyrajzi számú  ingatlanának visszavásárlása egyházi célú hasznosításra. A fokozatos, ingatlanegységenkénti kivásárlás lehetővé teszi, hogy az Egyház visszakapja épületét, amely a Szent György Nagyvértanú szerb ortodox templommal egy egységet képez, de a kommunista rezsim alatti időkben államosításra került.

 

 

Budapest V. ker. Váci utca 66.szám alatti egyházközségi épület visszavásárlása

Kedvezményezett neve: Budai Szerb Ortodox Egyházmegye

Pályáztató neve :  Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt  

Támogatás azonoisító száma: EGYH-KCP-19-P-0097

Előirányzat elnevezése: „Egyházi Közösségi Célú Programok és Beruházások Támogatása”

Szerződött támogatás összege: 128.366.000.- Ft

 

A Budai Szerb Ortodox Egyházmegye támogatást nyert el a Magyar Kormánynál (Bethlen Gábor Alakezelő Zrt) által kiírt „Egyházi Közösségi Célú Programok és Beruházások Támogatása” egyházi előirányzatból.  A projekt célja  a Budapest V. ker. Váci utca 66. szám alatti épület 23960/0/A/13, helyrajzi számú  ingatlanának visszavásárlása egyházi célú hasznosításra. A fokozatos, ingatlanegységenkénti kivásárlás lehetővé teszi, hogy az Egyház visszakapja épületét, amely a Szent György Nagyvértanú szerb ortodox templommal egy egységet képez, de a kommunista rezsim alatti időkben államosításra került.