Egyházmegyei templomok és más épületek felújítása – Támogatások

Kedvezményezett neve: Budai Szerb Ortodox Egyházmegye

Pályázati felhívás neve, kódszáma: VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 – Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés

Projekt címe, azonosítója: Szerb kolostor fejlesztése Ráckevén, 1776500871

Szerződött támogatás összege: 28 203 451 Ft

A támogatás mértéke: 75%

A Budai Szerb Ortodox Egyházmegye támogatást nyert el a Vidékfejlesztési Programban megjelent, VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 kódszámú településképi pályázat keretein belül. A projekt célja a templommal közös ingatlanon található, korábbak paplakként funkcionáló ingatlan komplex felújítása. A fejlesztés hatására az épület illeszkedik a településképhez, továbbá a település lakossága számára közösségi épületként funkcionál. A felújítás 2020.08.16-án kezdődött és 2021.02.10-ig tartott. A projekt eredményeként megújult épület a szakrális turizmus egyik központi helyeként működhet a térségben.

 

Kedvezményezett neve: Budai Szerb Ortodox Egyházmegye

Pályázati felhívás neve :  Emberi Erőforrások Minisztériuma  – „Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások”

Támogatás azonoisító száma: EGYH-EOR-16-0439

Projekt címe, azonosítója: „Egri szerb ortodox műemlék templom tető felújítása”

Szerződött támogatás összege: 4.000.000.- Ft

A Budai Szerb Ortodox Egyházmegye támogatást nyert el az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt „Egyházi Épített Örökség Védelme és Egyéb Beruházások” egyházi előirányzatból.  A projekt célja a z egri szerb ortodox műemlék templom tetőfelújítása. Tekintettel arra, hogy a felújítás nagyságrendileg nagyobb összeget igényel, amely összeg kormánytámogatásból már biztosított. A 4.000.000.- Ft-os támogatásból az előkészületi munkálatokat végezte el az Egyház, amely a tető állapotvizsgálatát, a tető fóliázását, és a felmérési tervet foglalja magába.

A támogatásból  állagmegóvással elkezdődik Eger Város egyik jelentős műemlékének a régóta várt felújítása.  

 

 

Budapest V. ker. Váci utca 66.szám alatti egyházközségi épület visszavásárlása

Kedvezményezett neve: Budai Szerb Ortodox Egyházmegye

Pályáztató neve :  Emberi Erőforrások Minisztériuma   – Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Támogatás azonoisító száma: EGYH-KCP-17-P-o131

Előirányzat elnevezése:: „20/55/9 Egyházi Közösségi Célú Programok és Beruházások Támogatása”

Szerződött támogatás összege: 175.900.000.- Ft

A Budai Szerb Ortodox Egyházmegye támogatást nyert el az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt „Egyházi Közösségi Célú Programok és Beruházások Támogatása” egyházi előirányzatból.  A projekt célja  a Budapest V. ker. Váci utca 66. szám alatti épület 23960/0/A/6, 23960/0/A/7, 23960/0/A/8 helyrajzi számú  ingatlanainak visszavásárlása egyházi célú hasznosításra. A fokozatos kivásárlás lehetővé teszi, hogy az Egyház visszakapja épületét, amely a Szent György Nagyvértanú szerb ortodox templommal egy egységet képez, de a kommunista rezsim alatti időkben államosításra került.

 

 

Budapest V. ker. Váci utca 66.szám alatti egyházközségi épület visszavásárlása

Kedvezményezett neve: Budai Szerb Ortodox Egyházmegye

Pályáztató neve :  Emberi Erőforrások Minisztériuma   – Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Támogatás azonoisító száma: EGYH-KCP-17-P-0209

Előirányzat elnevezése:: „20/55/9 Egyházi Közösségi Célú Programok és Beruházások Támogatása”

Szerződött támogatás összege: 79.000.000.- Ft azaz hetvenkilenc millió forint

JÖVEDELEMPÓTLÉK 2021

A Budai Szerb Ortodox Egyházmegye támogatást nyert el az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt „Egyházi Közösségi Célú Programok és Beruházások Támogatása” egyházi előirányzatból.  A projekt célja  a Budapest V. ker. Váci utca 66. szám alatti épület 23960/0/A/17 helyrajzi számú  ingatlan visszavásárlása egyházi célú hasznosításra – a vásárlás megtörtént, a fenti helyrajzi számú ingatlan az Egyház tulajdonába került. A fokozatos kivásárlás lehetővé teszi, hogy az Egyház visszakapja az egész épületet, amely a Szent György Nagyvértanú szerb ortodox templommal egy egységet képez, de a kommunista rezsim alatti időkben államosításra került.

Kedvezményezett neve: Budai Szerb Ortodox Egyházmegye

Támogató neve :  Miniszterelnökség (Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt közvetítésével)

Támogatás azonosító száma: EGYH-KCP-21-P-0035

Projekt címe, azonosítója:  Egyházi működési, program és fejlesztési támogatások.

Kiegészítő jövedelempótlék egyházi személyek részére

Szerződött támogatás összege:3.434.614.- Ft

Támogató az egyházi személyek részére jelen összeggel jövedelempótlékot  biztosít. A Buda Szerb Ortodox Egyházmegye, papjainak és más egyházi  személyeinek,  ez úton a viszonylag alacsony fizetéseik kiegészítéseként ezen támogatással javul az anyagi helyzete és ez által várhatóan a szolgálati tevékenységük is intenzívebbé válik, tekintettel az anyagi gondok csökkentésére.

Budapest V. ker. Váci utca 66.szám alatti egyházközségi épület visszavásárlása

Kedvezményezett neve: Budai Szerb Ortodox Egyházmegye

Pályáztató neve :  Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt   

Támogatás azonoisító száma: EGYH-KCP-18-P-0142

Előirányzat elnevezése: „Egyházi Közösségi Célú Programok és Beruházások Támogatása”

Szerződött támogatás összege: 90.400.000.- Ft

A Budai Szerb Ortodox Egyházmegye támogatást nyert el az a Magyar Kormánynál (Bethlen Gábor Alakezelő Zrt) által kiírt „Egyházi Közösségi Célú Programok és Beruházások Támogatása” egyházi előirányzatból.  A projekt célja  a Budapest V. ker. Váci utca 66. szám alatti épület 23960/0/A/16, helyrajzi számú  ingatlanának visszavásárlása egyházi célú hasznosításra. A fokozatos, ingatlanegységenkénti kivásárlás lehetővé teszi, hogy az Egyház visszakapja épületét, amely a Szent György Nagyvértanú szerb ortodox templommal egy egységet képez, de a kommunista rezsim alatti időkben államosításra került.

 

Budapest V. ker. Váci utca 66.szám alatti egyházközségi épület visszavásárlása

Kedvezményezett neve: Budai Szerb Ortodox Egyházmegye

Pályáztató neve :  Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt   

Támogatás azonoisító száma: EGYH-KCP-18-P-0098

Előirányzat elnevezése: „Egyházi Közösségi Célú Programok és Beruházások Támogatása”

Szerződött támogatás összege: 37.700.000.- Ft

A Budai Szerb Ortodox Egyházmegye támogatást nyert el az a Magyar Kormánynál (Bethlen Gábor Alakezelő Zrt) által kiírt „Egyházi Közösségi Célú Programok és Beruházások Támogatása” egyházi előirányzatból.  A projekt célja  a Budapest V. ker. Váci utca 66. szám alatti épület 23960/0/A/12, helyrajzi számú  ingatlanának visszavásárlása egyházi célú hasznosításra. A fokozatos, ingatlanegységenkénti kivásárlás lehetővé teszi, hogy az Egyház visszakapja épületét, amely a Szent György Nagyvértanú szerb ortodox templommal egy egységet képez, de a kommunista rezsim alatti időkben államosításra került.

JÖVEDELEMPÓTLÉK 2022

Kedvezményezett neve: Budai Szerb Ortodox Egyházmegye

Támogató neve: Miniszterelnökség

Támogatás azonosító száma: GF/JSZF/185/4/2022.

Projekt címe, azonosítója: Magyarországi településen hitéleti szolgálatot teljesítő egyházi személyek  jövedelempótlékának biztosítása

Támogatás összege: 15.910.842.- Ft

Támogató az egyházi személyek részére a fenti összeggel jövedelempótlékot biztosít. A Budai Szerb Ortodox Egyházmegye papjainak és más egyházi személyeinek ez úton a viszonylag alacsony fizetéseik kiegészítésével a támogatás révén elhárulnak a közvetlen anyagi-megélhetési gondok, amelyek különösen a mostani inflációs és az energiaválság helyzetében hatványozódtak.

 

BUDAPEST VÁCI UTCA 66. sz. ÉPÜLET TOVÁBBI KIVÁSÁRLÁSA

Kedvezményezett neve: Budai Szerb Ortodox Egyházmegye

Pályáztató neve :  Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt   

Támogatás azonoisító száma: EGYH-KCP-22-P-0027

Előirányzat elnevezése: „Egyházi Működési, Program és Fejlesztési Támogatások”

Szerződött támogatás összege: 109.000.000.- Ft

A Budai Szerb Ortodox Egyházmegye támogatást nyert el a Magyar Kormánynál (Bethlen Gábor Alakezelő Zrt) amely az „Egyházi működési, program és fejlesztési támogatások” jogcímcsoport terhére került kifizetésre.  A projekt célja  a Budapest V. ker. Váci utca 66. szám alatti épület 23960/0/A/10, helyrajzi számú  ingatlanának visszavásárlása egyházi célú hasznosításra. A fokozatos, ingatlanegységenkénti kivásárlás lehetővé teszi, hogy az Egyház visszakapja épületét, amely a Szent György Nagyvértanú szerb ortodox templommal egy egységet képez, de a kommunista rezsim alatti időkben államosításra került.

 

 

Budapest V. ker. Váci utca 66.szám alatti egyházközségi épület visszavásárlása

Kedvezményezett neve: Budai Szerb Ortodox Egyházmegye

Pályáztató neve :  Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt  

Támogatás azonoisító száma: EGYH-KCP-19-P-0097

Előirányzat elnevezése: „Egyházi Közösségi Célú Programok és Beruházások Támogatása”

Szerződött támogatás összege: 128.366.000.- Ft

 

A Budai Szerb Ortodox Egyházmegye támogatást nyert el a Magyar Kormánynál (Bethlen Gábor Alakezelő Zrt) által kiírt „Egyházi Közösségi Célú Programok és Beruházások Támogatása” egyházi előirányzatból.  A projekt célja  a Budapest V. ker. Váci utca 66. szám alatti épület 23960/0/A/13, helyrajzi számú  ingatlanának visszavásárlása egyházi célú hasznosításra. A fokozatos, ingatlanegységenkénti kivásárlás lehetővé teszi, hogy az Egyház visszakapja épületét, amely a Szent György Nagyvértanú szerb ortodox templommal egy egységet képez, de a kommunista rezsim alatti időkben államosításra került.

 

 

 

A Támogató Okirat azonosító száma:    EGYH-KCP-16-P-0124

Kedvezményezett neve: Budai Szerb Ortodox Egyházmegye

Előirányzat megnevezése: 20/55/9 Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása

A Támogató Okirat azonosító száma:    EGYH-KCP-16-P-0124

A támogatás célja:          fejlesztési támogatás

Támogatás teljes összeg: 1.607.000.000.-Ft

 

Az eddig megvalósult támogatott tevékenységek bemutatása:

 1. Budapesti Szerb Ortodox Egyházközség: múzeum, könyvtár és parókia épület létrehozásának előkészítése:

Az épület felállítására kiválasztott helyen korábban egyházi-hitéleti tartalomnak otthont adó épület állt. Jelenleg ez a templomporta (V. ker. Szerb u.) területén lévő rész üres. Ide tervezte az Egyház az új épület létesítését. A terv szerint az épületben két szint mélygarázs, a földszinten és mezzanin szinten a gyűjteményi-kincstári anyag bemutatására szolgáló kiállító tér, könyvtár és levéltár, a négy emeleten pedig többfunkciós galéria-közösségi terem, irodák és 2 db papi szolgálati lakás kapott volna helyet.

Az épület megtervezésére az Egyház a 2PA Kft-t bízta meg. Azonban, több mint két éves munka, állandó hatósági és szakmai szinten történt egyeztetések után kiderült, hogy a projekt nem valósítható meg, ezért az Egyház a 2PA Kft-vel kötött Vállalkozási Szerződést közös megegyezéssel, az Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság tudtával megszüntette és az addig elvégzett munkát az EGYH-KCP-16-P-0124 azonosítószámú támogatási összeg terhére kifizette.

 1. Ráckevei szerb ortodox monostorban a kincstári tárlatnak helyet adó épület felújítása:

A XV. századi alapítású kolostor-templom gazdag kincstárral rendelkezik. A XVII-XVIII. századi ikonok mellet a templom gyűjteményében kiemelkedő kvalitású iparművészeti tárgyakat is találunk, kelyheket, kereszteket, paténákat és egyéb liturgikus tárgyakat. Jelentős a kolostor textilgyűjteménye, valamint figyelemre méltók a templomban fennmaradt XVIII. század elején készült körmeneti zászlók is. Jelentős a kolostor könyvtára is, amelyben elsősorban XVII-XVIII. századi liturgikus könyveket találunk.

A kiállítást az Egyház a régi parókia épületében helyezte el. A kiállítás létre hozása mellett, a projekt részét képezi a parókia épületének teljes felújítása, a megfelelő kiállító tér követelményeinek megteremtése, ami Kormányunk támogatásával 2021-ben meg is valósult.

 1. A Szerb Egyházi Múzeum Szentendre főterén található épületének felújítása, új állandó kiállítás és múzeumi központ létrehozása

Az épületegyüttes Szentendre szívében a Fő téren található, két egybeépített épületből áll: a XVIII. század végén épült Preparandijából (volt szerb tanítóképző és felekezeti iskola épülete) valamint a XX. század hatvanas éveiben hozzáépített épületszárnyból, amely a Blagovestenszka templom oldaláról is megközelíthető. (A két épület rész összesen kb. 1.600 m²) A volt szerb iskola épületének és az említett épületszárny komplex felújításával (építészeti átalakítás, felújítás, komplex gépészeti modernizáció stb.), valamint a Szerb Egyházi Múzeum állandó kiállításának az áthelyezésével, valósult meg egy korszerű a magyarországi szerb ortodox művészeti örökséget méltóképpen bemutató állandó kiállítás, továbbá egy időszaki kiállítások szervezésére alkalmas kiállítótér és egy múzeumi multimédiális központ is.

 1. Eger, Szentendre, Dunaszekcső, Mohács, Siklós, Százhalombatta Kulturális Örökség Megóvása

Mindegyik templom műemléki védettség alatt áll – jelentős egyházművészeti – örökségi értéket képvisel.

 1. Egri szerb ortodox templom tető felújítása az épület állagmegóvása érdekében, kincstári tárlat bemutathatóságának biztosítása érdekében ezen támogatásból megvalósult.

A Szt. Miklós Templom (épült: 1785) teljes körű külső homlokzat és tető felújítást igényel, azonban, forráshiány miatt az itt feltüntetett összegből csupán a tetőfelújítása készült el, tekintettel arra, hogy a homlokzat felújításra Eger Város Önkormányzata nem tudta biztosítani a korábbi megállapodás értelmében a felújításhoz szükséges összeget. Így csupán a tetőszerkezet és héjazat újult meg a szükséges bádogozási munkákkal együtt.

 1. Belgrád Székesegyház szentendrei szerb ortodox templom Külső Felújítása

Egyházunk egyik legjelentősebb barokk temploma (épült: 1756-1764.) A templom külső felújítása a közel 40 év alatti folyamatos amortizációja miatt szükségszerűvé vált. A felújítási munkák a templom teljes körű külső megújítását célozták meg. A teljes körű felújítás során megújult a tetőszerkezet és héjazat, megtörtént a homlokzati kőelemek teljes körű felújítása impregnálása, javítása, valamint a nyílászárók farestaurátori felügyelet melletti asztalos ipari és lakatos munkával a szerkezetek javítása, üvegezés pótlás, sor került a homlokzat teljes körű felújítására, festésére.

 1. Pozsarevacska szentendrei szerb ortodox templom Külső Felújítása

A Szt. Mihály Arkangyal templom (épült: 1759.) Szentendre legrégebbi, jelentős egyházművészeti értékű, nemrég restaurált ikonfalát őrzi. Teljes körű külső felújítása, beleértve a homlokzat, tetőhéjazat és szerkezet felújítását szintén ebből a támogatásból valósult meg.

 1. Dunaszekcsői Szt. Miklós Templom – III. Ütem (épült: 1750.)

A templomhajó homlokzatának felújítása, a torony hangvető ablakainak felújítása megtörtént, így az Egyházmegye egyik jelentős, egy időben egyházi központnak otthont adó dunaszekcsői templomunk , az első két felújítási ütemmel együtt külsője teljes mértékben felújításra került.

 1. Mohácsi szerb ortodox templom Tetőhéjazat és szerkezet teljes körű felújítása

Állagmegóvási, komoly statikai problémák diktálta szempontok szerinti tetőfelújítás történt meg, amely magába fogalja a tető héjazat cserét, a szerkezet statikai megerősítését és helyreállítását, a műemlékvédelem előírásainak megfelelően.

 1. Siklósi szerb ortodox templom részleges külső felújítása, ikonosztázion restaurálása

A külső felújítás a templom lábazatát érintő nedvesség felszívódás, vakolatfagyás okozta károk elhárítását, csapadékvíz elvezetését tartalmazta.

A templom magas, teljes szentély-nyílást betöltő igen reprezentatív ikonfala került teljes körű restaurálásra, konzerválásra.

 1. Százhalombattai szerb ortodox templom Ikonfalának Restaurálása

A legkorábbi szerkezetileg egészben maradt ikonosztázion (ikonfal) A projekt szerint a XVIII. századi ikonréteg alatti XVI. századi ikonok feltárt szondák általi megvizsgálása után, a felső réteg tisztítására, került sor, az ikonfal szerkezeti megerősítése és konzerválása mellett.

BSZOE_EGYHKCP_16_fotódokumentáció pdf.