Обавештење о попису становништва у Мађарској

Као што је јавности познато од 01. октобра 2022. године почео је попис становништва у Мађарској. Са тим у вези позивамо све православне Србе који живе или раде у Мађарској и који имају држављанство Мађарске или боравишну визу, студенте и оне који бораве више од три месеца у држави да се одазову позиву за попис становништва.

Свакако најважнија питања на попису су она која се тичу националне и верске припадности као и матерњег језика.

Позивамо све Србе у Мађарској да се на питање о националној припадности изјасне као Срби чији је матерњи језик српски а верска припадност српска православна (szerb ortodox). На питање о верској припадности није довољно навести само то да сте  православне вере него је због поделе Православне цркве на многе помесне аутокефалне цркве потребно посебно прецизирати да је ваша верска припадност српска православна (szerb ortodox) a систем нуди чак и избор Епархије будимске као верске заједнице (Budai Szerb Ortodox Egyházmegye). Оба одговора на питање о верској припадности су прихватљива.

Дакле, позивамо наш народ у Мађарској да на попису становништва посведочи своју националну и верску припадност и тиме допринесе статусу и развоју српске заједнице у Мађарској.

Националност/национална припадност: српска (Србин).

Матерњи језик: српски језик

Верска припадност: српска православна (szerb ortodox) или Епархија будимска (Budai Szerb Ortodox Egyházmegye).

Као олакшицу приликом попуњавања доступан је превод упитника на српски језик:

Више о попису можете сазнати на сајту као и у штампаном издању Српских недељних новина.

Канцеларија Епархије будимске.

https://www.snnovine.hu/post/попис-становништва-у-мађарској-изјаснимо-се-као-срби