Új egyházi gyűjtemény nyílt Ráckevén 


2021. szeptember 16-án Ráckevén, a monostor felújított épületében sor került a szentendrei Szerb Múzeum – a Budai Egyházmegye központi múzeuma – helyi gyűjteményét képző állandó kiállítás ünnepélyes megnyitójára. 

Először Főtisztelendő Lukijan püspök úr és az egyházmegye papjai megáldották az új múzeumot, majd kezdetét vette az ünnepi program, amelyet megtisztelt jelenlétével Soltész Miklós úr, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára, Vereckei Zoltán úr, Ráckeve polgármestere, Pánczél Károly országgyűlési képviselő, Alexov Lyubomir, a szerb nemzetiség parlamenti szószólója, a katolikus egyház képviselői és mások. 

Az ünnepség részeként Puha György (klarinét) és Rakitszkaja Aljona (hegedű) komolyzenei műveket játszottak.

Lukijan püspök úr köszöntő beszédében többek között a következőket mondta:

“Túlzás nélkül nevezhetjük Magyarországot egy nagy kincsestárnak, amelynek legnagyobb részét a keresztény hit és kultúra teszi ki. A kereszténység az első században jelent meg Pannóniában, a zsidókeresztényeknek köszönhetően, és ismerjük Krisztus evangéliuma első hirdetőinek a nevét is: Szent Andronikosz és Júnia, Pál apostol rokonai. Ezen apostolok munkája lett az alapja a későbbi pannóniai szláv missziónak, a szent testvérek, Cirill és Metód térítő munkájának, illetve annak, hogy később Szent Gellért és Szent István király bevezették a teljes magyar népet a kereszténység nagy családjába.
Beszédében Lukijan püspök atya kitért a ráckevei monostor történetére, illetve Ferenc pápa magyarországi látogatására, kiemelve, hogy Magyarország az egyik legfontosabb őrzője a keresztény értékeknek Európában. 
Beszédének végén az egyházmegye főpásztora kifejezte köszönetét a Magyar Kormánynak azért az önzetlen segítségért, amelyet a szerb nemzeti kisebbség céljainak megvalósításához nyújt. 
“A bölcs magyar állami vezetésnek hála, itt Ráckevén, az Istenszülő elhunyta ünnepének szentelt kolostorban megnyithatjuk ezt a gyűjteményt, amely nemcsak az itt élő szerbek gazdag lelki és kulturális múltjáról tanúskodik, hanem arról is, hogy a magyar kormánynak gondja van arra, hogy ez az örökség ne vesszen el és ne vesszen feledésbe, és hogy az egész kulturális közvélemény megismerhesse azt”.


Magáról a ráckevei gyűjteményről Vukovits Koszta, a Budai Egyházmegye múzeumának igazgatója beszélt. A most látható kiállítás nagyobb részt a 18. századból való ikonokat, kegytárgyakat, liturgikus ruháhat mutat be. Hozzátette, hogy a most megnyíló gyűjteménynek köszönhetően a Budai Egyházmegye egy újabb regionális kiállítóhelyiséggel gazdagodik, amely további fejlődés elé néz – mind a korszerű múzeumi eszközök használatával, mind az itt található tárgyak restaurálásával. 

Ezt követően az ünneplő közösséghez Soltész államtitkár úr fordult, aki szólt az állam és a Budai Egyházmegye közötti együttműködésről, valamint arról a segítségről, amelyet a kormány a ráckevei gyűjtemény felújítására és bemutatására fordított. Felidézve a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus eseményeit, amely néhány nappal korábban ért véget, kiemelte, hogy Magyarország többször is példáját adta az itt élő keresztény közösségek békés együttélésének, amely Krisztus követése által valósul meg. Hangsúlyozta, hogy a ráckevei monostor gyűjteményének bemutatása is a kereszténység erejét bizonyítja. Meg kell őriznünk a gyökereket, ezért fontos a szerb ortodoxia, az ortodox egyház jelenléte közöttünk – mondta az államtitkár.

A beszéd elhangzása után Főtisztelendő Lukijan püspök úr és Soltész Miklós államtitkár úr, valamint más, magas rangú vendégek ünnepélyesen átvágták a nemzeti színű szalagot, megnyitva a nagyközönség előtt a monostor gyűjteményét, amit a látogatók rögtön meg is tekinthettek.