Ilarion volokolamszki metropolita látogatása a Budai Egyházmegyébe

Szeptember 6-án Főtisztelendő Ilarion volokolamszki metropolita, az Orosz Ortodox Egyház külkapcsolatokért felelős osztályának vezetője felkereste a budapesti Szent György templomot. A testvéri Orosz Pátriárkátus magas rangú képviselőjét Főtisztelendő Lukijan budai püspök úr és a budapesti papság fogadta. 
Lukijan püspök atya szívélyes hangon köszöntötte Ilarion metropolitát, Magyarország földjén üdvözölve őt abból az alkalomból, hogy a főpap Budapestre látogatott, hogy részt vegyen a katolikus egyház által szervezett 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszuson.
Egyházmegyénk püspöke megköszönte Ilarion metropolitának azt a segítséget és támogatást, amelyet az Orosz Ortodox Egyház nyújt a testvéri Szerb Ortodox Egyháznak, különösen is belgrádi Szent Száva székesegyház építésével és befejezésével kapcsolatban. Majd tolmácsolta a metropolita felé Őszentsége Porfirije pátriárka és a Szerb Ortodox Egyház Szent Szinódusa tagjainak üdvözletét.
Ilarion metropolita megköszönte Lukijan püspök úrnak a szívélyes fogadtatást, és hogy áldásával részt vehetett a szeptember 5-én a szentendrei székesegyházban tartott Szent Liturgián. Ugyancsak felidézte ausztriai és magyarországi főpapi szolgálatának éveit, amikor rendkívül szoros együttműködés volt közte és Lukijan püspök atya között. A metropolita kifejezte háláját a Szerb Egyház felé az ukrajnai egyházi problémával kapcsolatos álláspontjáért.
A templomi látogatást követően a tiszteletreméltó főpapok szívélyes beszélgetés keretében eszmét cseréltek az ortodox egyház helyzetéről, és azokról a kihívásokról, amelyek az egyházat a mai világban érik. 
A búcsúzáskor Ilarion metropolita kifejezte reményét, hogy a jövőben újabb találkozásra és közös liturgikus szolgálatra kerül sor Budapesten Lukijan püspök atyával.